Кошик

Немає товарів у кошику.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Цей Договір є публічним договором – Договором  публічної оферти (Договір). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

1.2. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАМАНІЯ»
Юридична адреса: 03022, м. Київ, вул. Кайсарова, 2
Електронна адреса [email protected]

1.3. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.

1.4. Сторони – Продавець та Покупець.

1.5. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.

1.6. Товар – магазину книга під назвою «Незламні»,, щодо якої вказуються ціна, назва, опис. Також Товар може супроводжуватися його зображенням.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

 ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору. Покупець оформляє Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натиснувши кнопку «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.

3.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
– Ім’я, прізвище;
– електронну пошту ;
– адресу доставки Товару;
– контактний номер телефону;
– та іншу необхідну інформацію.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

3.4. Покупець вправі оформити замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та інше.

3.5. Після оформлення замовлення Покупець зобов’язується оплатити Товар. Відправка замовлень здійснюється лише після оплати.

3.6. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).

3.7. При відсутності Товару Покупець вправі замінити його іншим Товаром або анулювати замовлення.

ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціни на Товар визначаються в гривнях Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет- магазину.

4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п. 3.5. цього Договору.

4.3. Повна вартість замовлення складається із:
– вартості Товарів;
– вартості послуг з доставки Товару, яку Покупець оплачує самостійно.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Оплата здійснюється в гривнях у безготівковій формі.

5.2.Оплата здійснюється платіжними картами Visa і MasterCard – WayForPay.

5.3. Товар поверненню не підлягає.

ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Доставка товару здійснюється кур’єрською доставкою «Нової Пошти», у відділенні компанії «Нова Пошта».

6.2. Доставка здійснюється кур’єром «Нової Пошти» за адресою, вказаною у замовленні Покупця. Доставка кур’єром «Нової пошти» на адресу здійснюється по всій Україні за тарифами «Нової пошти».

6.3. Доставка замовлень здійснюється на адресу відділення компанії «Нова Пошта» у місті вказаному Покупцем.Вартість доставки розраховується згідно тарифів сервісу доставки.При отриманні замовлення при собі необхідно мати паспорт або водійське посвідчення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в інтернет-магазині.

7.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

7.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором.

8.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

8.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на Сайті.

8.5. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються
властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.

To top

Form

    * Детальніше, про використання ваших персональних даних